Home > Vrijwilligers >
Vrienden van de Voedselbank
 • Bakkerij van Horssen
 • Quickly
 • Van Osch
 • Bakkerij Verba
 • Rabobank Bommelerwaard
 • Kaashandel Remijn
 • BPPA
 • Bakker van Keulen
 • Landwinkel
 • EMTE Duijzer
 • Access Inovations
 • De Plataan
 • Den Eelder
Vrijwilligers
De Voedselbank Bommelerwaard draait uitsluitend met vrijwilligers. Ook de bestuurders zijn vrijwilligers. Niemand ontvangt betaling voor zijn of haar werkzaamheden. Alleen gemaakte onkosten bij taken in opdracht van bestuur of coördinator van de Voedselbank worden vergoed. Als dank voor hun inzet wordt de vrijwilligers 2x per jaar een vrijwilligersavond aangeboden. Zonder de inzet van onze vrijwilligers kunnen we het vele werk niet verzetten en kan de voedselbank dus niet blijven bestaan.

Bij de voedselbank zijn zo’n 60 vrijwilligers actief die zich inzetten voor allerlei taken. Het soort werkzaamheden loopt erg uiteen: inpakken en uitgeven van voedselpakketten, als chauffeur voedsel ophalen of wegbrengen, overzicht houden over de inkomende en uitgaande levensmidelen, coördineren van de vrijwilligers, gesprekken voeren met de afnemers, contacten onderhouden met leveranciers enzovoort. Wat wel voor alle vrijwilligers geldt is dat de werkzaamheden over het algemeen op woensdag, donderdag en vrijdag plaatsvinden.

Als u zich ook wilt inzetten voor de voedselbank maakt het voor veel functies niet zoveel uit of u een of meer dagdelen kunt meewerken. Kijk bij de knop ‘vacatures’ of er op dit moment een vacature is die u interessant lijkt.

Aanmeldformulier voor vrijwilligers