Home > Voedselhulp > Aanvragen >
Vrienden van de Voedselbank
 • BPPA
 • Landwinkel
 • Rabobank Bommelerwaard
 • De Plataan
 • Van Osch
 • Bakker van Keulen
 • Quickly
 • Access Inovations
 • Bakkerij Verba
 • Bakkerij van Horssen
 • Den Eelder
 • EMTE Duijzer
 • Kaashandel Remijn
Aanvragen
Wilt u een voedselpakket voor uzelf of iemand in uw omgeving aanvragen?
Heeft u te weinig geld om rond te komen? Misschien komt u dan in aanmerking voor ondersteuning met voedselpakketten. Maar u kunt die niet zelf bij de Voedselbank aanvragen. Daarvoor moet u zich wenden tot een hulpverlenende instantie zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, MEE Gelderse Poort of de Sociale Dienst Bommelerwaard. Klik hier als u het overzicht wilt zien van instanties die u kunnen helpen.

Ook als u merkt dat iemand in uw omgeving tekort komt, kunt u het beste uw verzoek richten tot een medewerker van een hulpverlenende instantie.