Home > Voedselhulp >
Vrienden van de Voedselbank
 • Kaashandel Remijn
 • Quickly
 • Rabobank Bommelerwaard
 • Bakker van Keulen
 • BPPA
 • Landwinkel
 • Den Eelder
 • Van Osch
 • Access Inovations
 • Bakkerij van Horssen
 • EMTE Duijzer
 • Bakkerij Verba
 • De Plataan
Voedselhulp
De Stichting Voedselbank Bommelerwaard
Ook in de Bommelerwaard zijn vele huishoudens die onder het bestaansminimum leven. Dat kan door allerlei oorzaken zijn. Soms door eigen schuld, soms domme pech, soms door een samenloop van omstandigheden. Zo’n periode van armoede kan kort zijn maar kan ook jaren duren.

Om iets te doen aan deze verborgen armoede, is in de loop van 2009 een start gemaakt met de voorbereidingen voor een voedselbank voor de inwoners van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Vanaf maart 2010 willen we mensen die daarvoor in aanmerking komen met voedselpakketten een steuntje in de rug geven.

Tegelijkertijd hopen we op deze manier een bijdrage te leveren aan het terugdringen van voedselverspilling.