Home > Sponsors > Vrienden Voedselbank Bommelerwaard >
Vrienden van de Voedselbank
 • Van Osch
 • Rabobank Bommelerwaard
 • Den Eelder
 • Access Inovations
 • Quickly
 • Kaashandel Remijn
 • EMTE Duijzer
 • Bakkerij Verba
 • BPPA
 • De Plataan
 • Landwinkel
 • Bakker van Keulen
 • Bakkerij van Horssen
Vrienden Voedselbank Bommelerwaard
De Stichting Vrienden van de Voedselbank Bommelerwaard is opgericht om de Voedselbank Bommelerwaard financieel draaiende te houden.
Tot dusver vergt dit ieder jaar opnieuw een exploitatiebudget van ruim € 30.000,00.

Doel
De stichting is in het leven geroepen om zich specifiek te richten op het werven van fondsen. Zodat de bestuurders en medewerkers van de Voedselbank zelf, zich volledig kunnen richten op de werving  van het voedsel en de distributie daarvan. De stichting vraagt bedrijven en particulieren om zich als vrienden/donateurs aan te melden, zodat het voortbestaan van de Voedselbank Bommelerwaard ook op langere termijn gewaarborgd blijft.

Vriend worden
Wie vriend van de Voedselbank wordt door jaarlijks of maandelijks een vast bedrag over te maken, ontvangt regelmatig informatie over de gang van zaken bij de voedselbank. Download hier het aanmeldingsformulier.

Bekendheid
De bestuursleden van de vriendenstichting zijn graag bereid om een presentatie te verzorgen om op die manier bekendheid te geven aan het belangrijke werk van de Voedselbank en daarvoor de broodnodige steun te vragen. Afspraken daarvoor kunnen worden gemaakt via de secretaris. Voor meer informatie over ons verwijzen wij u graag naar de website www.vrienden-voedselbank-bommelerwaard.nl

Bestuur
Gerrit Amsing  Voorzitter
Wim van der Kooij Penningmeester
Lindy de Bruijn Secretaris

Contact
Secretariaat  vvb.5300@gmail.com